Postup prací

Stavba rodinného domu

V této sekci pro Vás připravujeme přehled toho, jak postupují naše práce při stavbě rodinného domu. Co všechno a jak realizujeme. Co udělat, čeho se vyvarovat. Jaká je posloupnost prací a jejich časová náročnost. Tento rychlý přehled je určen především pro ty, kteří nikdy nestavěli a nemají představu o tom, jak probíhají práce spojené s těmito technologiemi:

1. Základová deska

Časová náročnost: dle postupu zemních prací
Posloupnost: při zahájení stavebních prací

První naše práce mohou začínat již při řešení základové desky. Pokud je potřeba nachystat zemní trubky pro přívodní kabely rozvodů elektroinstalace, kabelové televize, telefonní přípojky, apod. Zkušené stavební firmy umí tyto základní věci nachystat samy a elektroinstalační firmu k tomu nepotřebují.


2. Sekání drážek, uložení kabelů, trubek a krabic pro elektro a slaboproudy

Časová náročnost: 2 až 4 týdny
Posloupnost: hrubá stavba je hotová, před omítáním

Nejdelší a nejnáročnější fází při stavbě RD z pohledu elektro řemesel je sekání drážek a tahání kabelů. Drážky se sekají kangem, sekacím kladivem. Do dutých cihel, Itongu apod. je dobré drážku nejprve vyřezat řezačkou a potom teprve vysekat. Do drážek se pomocí sádry připevňují kabely a trubky. Krabice (pro vypínače a zásuvky) se také sádrují do otvorů, které vrtáme korunkovým vrtákem.

Kabely a trubky se také ukládají do země (poté se zaskládají polystyrenem a zalijí betonem) nebo do sádrokartonových podhledů. Vedení zemí a stropy se snažíme využívat co nejvíce. Dnes jsou domy plné kabelů a jistě je žádoucí, aby ze zdí po sekání něco zbylo.

Rozvody pro světelné okruhy umí vyřešit tak, aby ve zdech nebyly ošklivé zavíčkované propojovací krabice mezi vypínači a svítidlem, jako to bývalo dříve.

Teprve až jsou všechny kabely a trubky uloženy ve zdech, může se stavba omítat.

       


3. Příprava trubek pro alarm, kamery, videotelefon, datová síť, anténní rozvody

Časová náročnost: 1 týden
Posloupnost: hrubá stavba je hotová, před omítáním

Uvedené slaboproudé systémy vždy ukládáme do trubek, nikdy rovnou do zdi. Jsou to technologie, které se vyvíjí, za několik let může být potřeba kabely vyměnit. Nebo některý ze systému momentálně nepotřebujete, udělá se však pro něj vhodná příprava zatrubkováním.

Pokud máte to štestí, že elektro i slaboproudy Vám dodává jedna firma, nemusíte řešit sjednocení prvků. Zásuvky do společných rámečků, správné přívody pro veškeré technologie, apod. 

4. Rekuperace - příprava rozvodů

Časová náročnost: 1 týden
Posloupnost: hrubá stavba je hotová, před omítáním (v sádrokartonech možno i po omítání)

My realizujeme rozvody v ohebných plastových trubkách. Trubky však mají průměr 90mm a nehodí se příliš k zasekání do zdi. Využíváme spíše vedení v podhledech nebo zemí. 

5. Elektrické podlahové vytápění

Časová náročnost: 1 týden
Posloupnost: na zemi je položen polystyren, na něm folie, je před zalitím podlah betonem či anhydritem

Přívody pro topné okruhy, termostaty a čidla podlahová i prostorová byly nachystány společně s elektroinstalací před omítkami. Teď - těsně před zalitím podlah - přichází čas položit topné kabely. Jak se mají kabely pokládat, co udělat, aby nevyplavaly při lití podlahy, atd. to víme my. Stavebník si musí ve vlastním zájmu pohlídat tou dobou pohyb na stavbě. Ideální je těsně před zalitím podlah objednat položení topných kabelů. Nikdo jiný už by se na stavbě neměl pohybovat. My kabely položíme, změříme a protokoly o tom, že kabely jsou v pořádku předáme. Po zalití podlah kabely změříme znovu.

Jsou hotové hrubé i jemné omítky. Zalité podlahy. Postupně se přistupuje k finalizaci.

Pokračování brzy dopíšeme....