EPS

V současné době všechny nově postavené objekty musí být vybaveny požárními hlásiči. Jinak nebude stavba zkolaudována. Domy, postavené před rokem 2008, tuto povinnost nemají. Hasiči je však důrazně doporučují instalovat i do starších budov. Jejich pořízením můžete odvrátit velké škody na majetku a v nejhorších případech i na životech.

Autonomní hlásiče požáru jsou jednoduché přístroje, které včas detekují počínající požár a vyvolají poplach. Tyto hlásiče jsou určeny pro domácnosti. Není nutné připojení na ústřednu. Existuje možnost propojit vícero hlásičů, takže v případě výstražné reakce jednoho hlásiče se zapnou i ostatní. Tak je možné se dozvědět včas o vzniku požáru například v garáži. Instalace AHP je snadná a rychlá. Hlásič se upevňuje pomocí vrutů podle návodu výrobce. Napájen je baterií. Nejvhodnější je jeho umístění ve všech obytných místnostech doprostřed stropu. Pokud se používá jen jeden hlásič, měl by být na chodbě, kam ústí jednotlivé místnosti.

Elektrická požární signalizace (EPS) se používá více ve veřejných prostorech, výrobních halách, zdravotnických zařízeních.
Začleňuje se do bezpečnostních a havarijních systémů ochrany majetku a osob (elektronická zabezpečovací signalizace -EZS). Systém EPS tvoří různé typy hlásičů, vyhodnocovací ústředna a koncová zařízení.

Hlásiče EPS pracují na různých fyzikálních principech. Vyhodnocují parametry prostředí. Všechny tyto detektory jsou vybaveny složitou elektronikou, která umožňuje vyloučit plané poplachy.
Ústředna elektrické požární signalizace je jádrem systému a je řízena mikroprocesorem. Ta veškeré stavy vyhodnocuje, přijímá informace od hlásičových linek a řídí ovládání ostatních zařízení.
Koncová zařízení jsou ostatní elektrická zařízení, která slouží k protipožárnímu zásahu. Jedná se o odblokování únikových cest, zařízení pro odvod kouře, zvukový systém pro nouzové účely.
U ústředny je bud zajištěna stálá obsluha, která volá hasiče, nebo je signál přenášen na pult centrální ochrany HZS.